Kakšne bodo mejne vrednosti za objave od 1.1.2010 in ali bodo za nas postale zavezujoče šele z ustrezno spremembo zakonodaje?

datum: 29.12.2009

kategorija: razpisi za občine

 

Komisija ES je dne 30.11.2009 sprejela Uredbo št. 1177/2009, s katero je določila nove (nižje) mejne vrednosti za uporabo direktiv s področja javnih naročil. Uredbe ES veljajo neposredno in so neposredno uporabljive ter zavezujejo tako državo članico kot vse posameznike, državne in druge organe in gospodarske subjekte. Navedene vrednosti je torej potrebno spoštovati ne glede na to ali se naša zakonodaja spremeni v tem času ali ne. Uredba stopi v veljavo s 1.1.2010.

Spremembe pragov v ZJN-2:

# Meja 133.000 EUR se nadomesti s 125.000 EUR (blago in storitve).

# Meja 206.000 EUR nadomesti z 193.000 EUR (blago in storitve).

# Meja 5.150.000 EUR se nadomesti s 4.845.000 EUR (gradnje).

Spremembe pragov v ZJNVETPS:

# Meja 412.000 EUR nadomesti s 387.000 EUR (blago in storitve).

# Meja 5.150.000 EUR nadomesti s 4.845.000 EUR (gradnje).

Ključne točke

  • razpisi
  • Zakon o javnem naročanju
  • proračun

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja razpisi.
6 - 5 =