Novice iz občin

Zbiranje člankov in oglasnih sporočil za občinsko glasilo Most

Datum: 22.01.2021
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sporočilo za javnost

Prispevke in oglasna sporočila nam za marčevsko številko lahko pošljete najkasneje do 19. 2. 2021Prispevke za glasilo Most oddajamo preko spletnega portala MojaObcina.si !!!

Dostop na povezavi: https://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci/

Registracija računa na tem portalu je brezplačna, oddajanje prispevkov pa enostavno.Splošna navodila: zaželeno je, da so teksti dolgi približno 2000 znakov oziroma približno pol strani v Wordu, če ni z odgovornim urednikom drugače dogovorjeno. V primeru predolgih člankov si uredniški odbor pridržuje pravico do krajšanja. Članki in fotografije morajo biti opremljeni z imenom avtorja. Fotografije morajo biti primerne kakovosti in resolucije, zaželeno je tudi, da so opremljene s krajšim opisom.Uredniški odbor si pridružuje pravico odločanja, kateri prispevki bodo objavljeni v Mostu in kateri ne in pri tem upošteva programsko zasnovo in novinarski kodeks. Vsi korektni in ustrezno poslani prispevki pa bodo objavljeni na spletnem portalu Moja Občina.E-mail uredniškega odbora je: urednistvo@glasilo-most.si in je namenjen izključno za komunikacijo z bralci in za dogovarjanje o prispevkih z odgovornim urednikom, ne pa za pošiljanje prispevkov v objavo! Za pošiljanje samih prispevkov uporabite portal Moja Občina.Možnost oglaševanja: v vsaki številki Mosta lahko oglašujete in se na tak način predstavite občankam in občanom občine Kanal ob Soči. Vse informacije glede oglaševanja: Tina Testen Kumar, tina.testen@gmail.com .Datum: 22. 1. 2021Uredniški odbor glasila Most

Povezava na MOST