Novice iz občin

Povabilo za posek gozda

Datum: 21.01.2021
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sporočilo za javnost

Občina Kanal ob Soči zbira ponudbe za prodajo lesa na panju na parceli 337/1 in 338, k.o. Plave, na podlagi Odločbe o odobritvi poseka izbranih dreves.Ponudba naj vključuje:

- ceno za celotno odkazano količino lesa,

- potrdilo o opravljenem NPK za sekača in spravilo lesa.Rok za dokončanje del je 28.3.2021, dela morajo biti izvedena po navedenih določilih v Odločbi, ponudnik mora posekati ves odkazan les, izbrana bo za naročnika najugodnejša ponudba (najvišja ponujena cena).Podrobnejše informacije lahko ponudnik dobi na naslovu naročnika, kontaktna oseba Marino Velušček, 031/308-907 .Ponudbo pošljete na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, oziroma na e-naslov: marino.veluscek@obcina-kanal.si , do vključno 28.1.2021.

Lepo pozdravljeni!

Občina Kanal ob SočiPovabilo za posek si lahko preberete TU!

Odločba o odobritvi poseka

Lokacija