Novice iz občin

VPIS OTROK V OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Datum: 18.01.2021
Vir:
Rubrika: Razpisi, pozivi, naznanila

[P] [/P] [P][B]VPIS OTROK V OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022[/B][/P] [P]Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis otrok v vse enote in oddelke vrtca potekal[/P] [P][B]                                od torka, 9. 2. 2021 do petka, 19. 2. 2021           [/B][/P] [P]Obrazec – »Vloga za vpis« je dosegljiv na spletni strani [URL link=\"http://www.mojedete.si\" TARGET=\"_blank\"]www.mojedete.si[/URL].[/P] [P][B]Zaradi slabe zdravstvene situacije oddajanje vlog letos osebno z vstopanjem v stavbe vrtca ne bo mogoče.[/B] Ustrezno izpolnjeno [B]vlogo za vpis z vsemi podatki, kontakti[/B] lahko:[/P] [UL] [LI][U]pošljete po pošti[/U] na uradni naslov vrtca: Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina, s pripisom – vpis v enoto vrtca (npr. Budanje, Col, Vipava, Podnanos…).[/LI] [/UL] [P][U]Vloga poslana po pošti se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov vrtca do 19. 2. 2021 oziroma bo oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.[/U][/P] [P]                                                                                                 [/P] [UL] [LI][U]prinesete in oddate v poštni nabiralnik pri vhodu v tri matične enote vrtca, vsak delavnik med 7.00 in 15.00, v petek 19. 2. 2021 do 12.00:[/U][/LI] [/UL] [P]V vrtcu na Ribniku bomo zbirali vloge za vrtce Ribnik, Lokavec, Budanje in Col.[/P] [P]V vrtcu Ob Hublju bomo zbirali vloge za vrtce: Ob Hublju, SŠ V. Pilon, Črniče, Selo in Vipavski Križ.[/P] [P]V vrtcu Vipava bomo zbirali vloge za vrtce Vipava, Vrhpolje in Podnanos.[/P] [P][U]Vloga oddana v poštni nabiralnik vrtca se bo štela za pravočasno, če bo oddana v nabiralnik vrtca do 19. 2. 2021 do 12:00 ure (zadnji prevzem). [/U][/P] [P] [/P] [UL] [LI][U]pošljete [/U][U]po elektronski pošti na naslednje naslove[/U]: [URL link=\"mailto:vodja.ribnik@mojedete.si\" TARGET=\"_blank\"]vodja.ribnik@mojedete.si[/URL], [URL link=\"mailto:vodja.hubelj@mojedete.si\" TARGET=\"_blank\"]vodja.hubelj@mojedete.si[/URL] ali [URL link=\"mailto:vodja.vipava@mojedete.si\" TARGET=\"_blank\"]vodja.vipava@mojedete.si[/URL].[/LI] [/UL] [P][U]Vloga oddana po elektronski pošti na enega od navedenih naslovov se bo štela za pravočasno, če bo oddana do 19. 2. 2021 do 23:59 ure.[/U][/P] [P] [/P] [P]V nabiralnikih odložene vloge bomo dnevno prevzemali, tako kot tudi tiste, ki bodo prispele po pošti in bomo staršem po prejemu vloge ali na elektronski ali na domač naslov posredovali potrdilo o prejemu vloge.[/P] [P][B]Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, pa bi želeli z novim šolskim letom za svojega otroka:[/B][/P] [UL] [LI]spremembo enote vrtca,[/LI] [LI]zamenjavo programa (celodnevni, poldnevni, oddelek z elementi montessori, klasični oddelek) ali[/LI] [LI]odložitev všolanja v prvi razred,[/LI] [/UL] [P]obveščamo, da [B]morate izpolniti poseben obrazec[/B] (dosegljiv na spletni strani), ki ga v enakem časovnem obdobju posredujete na zgoraj navedene načine.[/P] [P]Starši, ki ste oddajali vloge med letom, pa zaradi zasedenosti vrtca vašega otroka nismo mogli sprejeti, morate [B]ponovno oddati novo vlogo[/B] v času rednega vpisa, v kolikor še vedno želite vpisati otroka v naš vrtec.[/P] [P]            Starši, ki imate otroka že vključenega v naš vrtec, ga za prihodnje šolsko leto [B]ne vpisujete ponovno[/B].[/P] [P][ATTACH CLASS=\"lipdf\" ID=\"2021011815124157\" TITLE=\"vrtec ajd.pdf\"]VABILO[/ATTACH][BR /] [BR /] Uprava vrtca:[/P] [P]Enota Ribnik, Lokavec, Budanje, Col: [URL link=\"mailto:vodja.ribnik@mojedete.si\" TARGET=\"_blank\"]vodja.ribnik@mojedete.si[/URL], 041 458 526[/P] [P]Enota Ob Hublju, SŠ Veno Pilon, Črniče, Selo, Vipavski Križ: [URL link=\"mailto:vodja.hubelj@mojedete.si\" TARGET=\"_blank\"]vodja.hubelj@mojedete.si[/URL], 041 458 525[/P] [P]Enota Vipava, Vrhpolje, Podnanos: [URL link=\"mailto:vodja.vipava@mojedete.si\" TARGET=\"_blank\"]vodja.vipava@mojedete.si[/URL], 041 458 527[/P]