Novice iz občin

Evropski teden mobilnosti v občini Vipava

Datum: 11.09.2020
Vir:
Rubrika: Sporočilo za javnost

[P][FOTO ID=\"2020091113455895\" SRC=\"mid\" /][/P] [P][FOTO ID=\"2020091613030776\" SRC=\"\" /][BR /] *organizator si zaradi epidemiološke situacije v povezavi s COVID-19 v državi, pridržuje pravico do spremembe programa[/P] [P][BR /] Več o dogajanju na [URL link=\"https://www.vipava.si/novice/2020090817534336/Evropski-teden-mobilnosti-v-ob%C4%8Dini-Vipava/\"]povezavi[/URL].[/P] [P] [/P] [P][FOTO ID=\"2020090916043041\" SRC=\"\" /][/P]