Novice iz občin

Javno naročilo Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Spodnji Log–Gorenji Log ter DGD in PZI projektne dokumentacije premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček

Datum: 05.08.2019
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javna naročila

Javno naročilo je od 1. avgusta 2019 objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako objave JN005479/2019-W01. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=319919Rok za oddajo ponudb preko sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 je torek, 13. avgust 2019, do 9.00.Rok za oddajo zavarovanja za resnost ponudbe v originalu na naslov Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89H, 5220 Tolmin je torek, 13. avgust 2019, do 9.00. Velja pravilo dospetja (prejemna teorija).Postopek javnega naročanja po pooblastilu vodi Komunala Tolmin d.o.o.