Novice iz občin

DatumNaslovRubrikaUstanova
17.11.2020Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina - stavbna zemljišča v k. o. SkriljeObvestila - občinske nepremičnineObčina Ajdovščina
16.11.2020Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Col Obvestila - občinske nepremičnineObčina Ajdovščina
16.11.2020Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Podkraj Obvestila - občinske nepremičnineObčina Ajdovščina
16.11.2020Odločba o odvzemu statusa javnega dobra v k. o. Šturje Obvestila - občinske nepremičnineObčina Ajdovščina
16.11.2020Odločba o odvzemu statusa javnega dobra v k. o. Vipavski Križ Obvestila - občinske nepremičnineObčina Ajdovščina
16.11.2020Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Budanje Obvestila - občinske nepremičnineObčina Ajdovščina
16.11.2020Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Šturje Obvestila - občinske nepremičnineObčina Ajdovščina
16.11.2020Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina - stavbna zemljišča na območju k. o. LokavecObvestila - občinske nepremičnine
13.11.2020Javna razgrnitev predloga proračuna za leto 2021Javne razgrnitveObčina Kanal ob Soči
13.11.2020Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporaboRazpisiMestna občina Nova Gorica
13.11.2020Sporočilo za javnost - Zavod za zeleni razvoj Soške dolineSporočilo za javnost Občina Kanal ob Soči
10.11.2020Spletni delavnici »Z gibanjem skozi življenje«Sporočilo za javnostMestna občina Nova Gorica
09.11.2020Sodelujte v anketi za izboljšanje blaženja in prilagajanja podnebnim spremembamSporočilo za javnostMestna občina Nova Gorica
09.11.2020Sporočilo za javnost - Vodarna Močila ter onesnaženje pitne vode v podjetju EternitSporočilo za javnost Občina Kanal ob Soči
06.11.2020Država naložila občinam povišanje cen vrtcevSporočilo za javnostMestna občina Nova Gorica
06.11.2020Odločba o prenehanju statusa javno dobro na nepremičnini v k. o. Ajdovščina Obvestila - občinske nepremičnineObčina Ajdovščina
06.11.2020Odločba o ugotovitvi javnega dobra na nepremičninah v različnih katastrskih občinah Obvestila - občinske nepremičnineObčina Ajdovščina
06.11.2020Odločba o vzpostavitvi javnega dobra na več nepremičninah v različnih katastrskih občinah Obvestila - občinske nepremičnineObčina Ajdovščina
04.11.2020Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora KR-25/02 (zemljišči s parcelnimi št. 1211/20 in 1211/21 obe k.o. Kromberk)Sporočilo za javnostMestna občina Nova Gorica
04.11.2020Obvestilo o končanem natečajnem postopkuRazpisiMestna občina Nova Gorica
<< 5678910111213 >>