Splošni podatki o nepovratnih sredstvih

EU SREDSTVA – DENAR JE DENARJA NI

In vendar je!  Napačno vprašanje pa je kako do njega, pravilno vprašanje je kako načrtovati aktivnosti, da bodo tako imenovana nepovratna sredstva postala razvojna sredstva, ki bodo postala del uresničevanja razvojnih projektov in ne administrativno breme in vzrok birokratskih preprek.

Prav razlikovanje med tem mora voditi potencialne prijavitelje projektov, da se nam v bližnji prihodnosti ne bodo ponavljali primeri EU sosed in novih članic EU, katerim se sredstva krčijo, jih vračajo ali pa zaradi neuspešnega vodenja denar ne priteka v skladu s pričakovanji, kar za mnoge projekte pomeni, da bodo obstali in ostali nedokončani.

Med Scilo in Karibdo

Glavno vprašanje večine prijavitelje je: kako naj za božjo voljo zadostimo zahtevam razpisa…to je nemogoče!

Ni! Potrebno je načrtovati in ker vsega ni mogoče zapisati na kratko opredelimo le nekaj ključnih izhodišč, ki jih je modro upoštevati, s ciljem voditi projekte na način, da postanejo del našega vsakdana.

 

Kaj načrtujemo – kaj pričakujejo

Glede na to, da se ključni projekti, na vseh področjih: investicije v infrastrukturo, obnove, kulturni, mednarodni, okoljevarstveni, energetski projekti,… načrtujejo in finančno vrednotijo v proračunih je smiselno, da se ob tem opredli tudi možnost sofinanciranja ne le s strani Slovenije, pač pa tudi preko različnih programov EU.

Po navadi se zgodi, da časovni okvirji, pričakovana sredstva oziroma pričakovanja razpisovalca ne zadoščajo vsem pričakovanjem hkrati pa ponujajo financiranje, ki lahko ob temeljitem razmisleku vseeno pomembno prispeva k kvalitetni uresničitvi osnovnega projekta, ga naredi bolj prepoznavnega, boljšega oziroma ga bolj umesti v prostor in okolje.

 

Ravno kompleksno reševanje problemov, ki omogočajo razvoj novih projektov, vključujejo širše socialno in regionalno okolje je način, ki ne le zadovoljuje razpisovalce, še pomembneje,  v lokalno okolje prinaša projekte, ki po koncu financiranja ne bodo »crknili« pač pa bodo osnova za nove projekte…

 

Načrtovanje je torej ključ vsake dobre realizacije, ker pa sta samo dve stalnici, pomanjkanje časa in ljudi, pa velja razmisliti o vključiti dodatne pomoči, katere cilj mora biti: uresničitev čim večjega števila projektov, ki jih tako ali tako želimo izvesti tudi s sredstvi EU in novi projekti, ki jih dopolnjujejo in prinašajo dodano vrednost v lokalno okolje.

 

Prvi korak je lahko zapis projektne ideje[zk1]  in ocena strokovnjaka kam in kako se obrniti po potencialne vire financiranja in kako se prebiti skozi celoten proces od ideje do projekta.

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja nepovratna sredstva.
3 + 8 =