JZP

Občine lahko izvajajo postopke po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) v primerih, ko gre za principe zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu.

Aktualno

  • Trenutno ni vsebin.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kdaj lahko izberemo javnonaročniško in kdaj koncesijsko obliko javno-zasebnega partnerstva?

Javnonaročniško obliko je mogoče uporabiti kadarkoli, koncesijsko obliko pa samo, če večino tveganj v projektu prevzame zasebni partner. Če večino tveganj prevzame javni partner potem koncesijske oblike javno-zasebnega partnerstva ni mogoče uporabiti, javnonaročniško obliko pa je po drugi strani mogoče pa je uporabiti tudi v primeru, če večino tveganj sicer prevzema zasebni partner.

Kako se lahko začne postopek javno-zasebnega partnerstva?

ZJZP predvideva dva načina za začetek postopka: Javni partner začne predhodni postopek na lastno pobudo ali na podlagi vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva.

Ali je imenovanje strokovne komisije v postopku javno-zasebnega partnerstva obvezno?

Imenovanje najmanj tričlanske strokovne komisije je v postopku javno-zasebnega partnerstva po 52. členu ZJZP obvezno.

Ključne točke

  • postopek javno-zasebnega partnerstva
  • javnonaročniška oblika javno-zasebnega partnerstva
  • koncesijska oblika javno-zasebnega partnerstva

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja jzp.
2 - 2 =