Splošni podatki o izobraževanju

Deljena so mnenja o tem, kako naj bi občina – vseeno, velika ali majhna – kar najbolj učinkovito izpolnjevala svoje poslanstvo. Nekateri prisegajo na izrazito poslovnost (občina kot podjetje), spet drugi zgolj na blaginjo občanov (občina kot socialni zavod), najdejo se izraziti birokrati, pa sanjači, itd. Ampak vi, ki v občinah skrbite za stotine področij in znotraj njih za milijone podrobnosti, veste, da takšne delitve ne zagotavljajo uspešnega delovanja občine. Nešteto strokovnih vsebin, ki jih je treba obvladovati in medsebojno usklajevati, tvorijo občutljiv mehanizem, od katerega delovanja je odvisna kakovost življenja občanov in njihov razvoj in napredek. Delovanje lokalne skupnosti je torej v veliki meri odvisna od strokovnosti in usposobljenosti vseh zaposlenih v občinskih strukturah.

 

Ravno sprotno in nenehno izobraževanje je tisti dejavnik, ki ohranja takšne mehanizme dinamične, v stiku z realnim življenjem in sposobne, da se lahko odzivajo na njegove izzive. Še več, tako kot uspešno in rastoče podjetje mora tudi občina zagotavljati znanje svojih delavcev, da bo kot lokalna vrhovna inštitucija na čelu razvoja družbenega življenja svojih občank in občanov.

Posebni izobraževalni programi za javni sektor poskušajo zajeti vse tiste vsebine, ki se najpogosteje pojavljajo v povpraševanjih po dopolnilnem usposabljanju. Hkrati so te vsebine tudi sezonske narave: v začetku leta so najbolj iskane vsebine s področja priprave letnega poročila, ob koncu leta s področja inventure in finančnega planiranja, odvisno od novosprejetih ali spremenjenih zakonodaj so iskane vsebine, ki spremembe razlagajo oziroma obravnavajo implementacijo zakonskih predpisov v prakso.

Med stalne vsebine sodijo predvsem znanja in spretnosti uspešnega vodenja, komuniciranja z javnostmi, protokola, in podobno.

Prav tako so različne strukture, ki iščejo različne vsebine: od operativnih in odgovornih delavcev na računovodskem in finančnem področju ter drugih strokovnih področij delovanja občine (prostorsko planiranje, javno naročanje, itd) do vodilnih struktur ter županov in direktorjev občinskih uprav.

Ključne točke

  • seminarji za občinske uradnike
  • delavnice za občinske uradnike
  • posveti za občinske uradnike

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja izobraževanje.
7 + 6 =