OKLEŠČENA SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE – ZANESLJIVO NAZADOVANJE V KAKOVOSTI DELOVANJA OBČIN

datum: 29.06.2012

kategorija: izobraževanje

Vlaganje v izobraževanje je investicija, ki zagotavlja oba cilja, če ste le pri preučevanju namenov in programov izobraževanja dovolj pozorni. Za letošnji drugi del izobraževalne sezone, to je od septembra pa tja do decembra je koristno razmisliti o takšnem investiranju v izobraževanje in mu je treba dati večji pomen. Če se to ne bo zgodilo, bo kakovost delovanja občin in kakovost delovanja zavodov, ki jim je občina ustanoviteljica, padla pod nivo sprejemljivosti.

Določite si svoje prioritete, torej področja in vsebine, kjer je treba znanje nenehno izpopolnjevati in dopolnjevati, najsi bo v občinskih vrstah ali pri zavodih.

Z vso modrostjo in previdnostjo je treba odločati o tem, kam investirati občinska sredstva, pri tem pa imeti pred očmi vsaj dva cilja:
investicija naj izboljša delovanje občine na vseh njenih področjih,
investicija naj se z boljšim delovanjem tudi povrne.

Vlaganje v izobraževanje je investicija, ki zagotavlja oba cilja, če ste le pri preučevanju namenov in programov izobraževanja dovolj pozorni. Tu pa ne gre le za investiranje v izobraževanje lastnih delavcev. Občina naj vzpodbuja in, kjer kot ustanoviteljica lahko, tudi zahteva nenehno izpopolnjevanje strokovnih in odgovornih delavcih v zavodih, katerih ustanoviteljica je. To lahko počne preko svojih predstavnikov v svetih zavodov, preko priporočil in včasih tudi preko zahtev, ki izhajajo iz ustanovnih dokumentov.

Seveda lahko občina svoje zahteve po izobraževanju in izpopolnjevanju delavcev zavodov podkrepi s sofinanciranjem (neposredno ali posredno) in tako uveljavi tudi dodaten mehanizem nadzora nad delovanjem zavoda ali odgovornih oseb v njem. Ker ima občina svoje dolžnosti in odgovornosti pri delovanju zavoda ji gre, kljub avtonomnosti zavoda, tudi pravica do nadzora in ukrepanja v primeru nezadostne kakovosti delovanja zavoda.

Poletje ni ravno sezona za izobraževanje. Škoda! Če odštejemo dneve (zaslužnega) dopusta tako občinskih uslužbencev in funkcionarjev, kakor tudi delavcev zavodov, bi se dalo z malce koordinacije prostih dni poletje imenitno izkoristiti za dopolnilno strokovno izobraževanje, neobremenjeno s projektnimi roki in s pritiski delovnega tempa. Morda v razmislek za prihodnjo poletno sezono.


Za letošnji drugi del izobraževalne sezone, to je od septembra pa tja do decembra pa je koristno razmisliti o prvem delu tega zapisa: izobraževanje kot investicija, ki se kot rezultat  izkaže v boljšem delovanju in se celo skozi to povrne. Najbolj pereče teme, ki jih lahko pričakujete kot ponudbo v jeseni, so:

Obračun plač v javnem sektorju;

Kako preprosto in učinkovito vzdrževati obvezen sistem HACCP v kuhinjah in razdelilnicah hrane v vrtcih, šolah, zavodih, itd;

Blagajniško poslovanje za javni sektor

Strokovni seminarji za upravljavce vododvodnih sistemov: nadzor in dezinfekcija voda, organizacijsko statusna vprašanja, itd.

Delovanje svetov javnih zavodov in posledično odgovornost predstavnikov občin – ustanoviteljic v svetih zavodov;

Pomen inventure v zavodih v luči varčevalnih ukrepov (in pomen nadzora občin nad inventuro)

 

Razmišljajte o investiranju v znanje!

Ključne točke

  • seminarji za občinske uradnike
  • delavnice za občinske uradnike
  • posveti za občinske uradnike

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja izobraževanje.
6 - 5 =