Kakšne in čigave so odgovornosti za zdravo pitno vodo

datum: 09.05.2012

kategorija: izobraževanje

Lokalne skupnosti so med drugim pogosto zadolžene za zagotavljanje ustrezne pitne vode na svojih območjih. Za to so najpogosteje pooblaščene posebne (javne) službe, kot so javni vodovodi, komunalna podjetja, vodne skupnosti, skupine občanov ali celo nekatera podjetja ali posamezni zavodi. Vsi ti subjekti, ki nastopajo kot upravljalci večjih ali manjših vodnih sistemov, so odgovorni za zagotavljanje ustreznosti pitne vode. To pa hkrati pomeni zahtevno strokovno usposobljenost pooblaščenih oseb, ali najem ustreznih zunanjih izvajalcev, saj je zagotavljanje higienske ustreznosti vode zapleten strokoven proces. Poleg tega upravljalce vodovodnih sistemov zavezuje cel niz zakonov, ki jih je treba poznati in upoštevati.

Najmanj, kar lahko pričakujemo od pooblaščenih oseb na tem podroju, je poznavanje zakonodaje in drugih predpisov ter splošno poznavanje strokovnih zahtev, kar vse ponuja brezplačen seminar, ki ga organizira družba ODIN d.o.o. 23. maja 2012.

Skrb za zdravo in čisto pitno vodo ni samo političen pamflet, moralna zadolžitev in javna služba, pač pa je zahtevna in visoko strokovna dejavnost z nizom tveganj in odgovornosti. Krovna zakonodaja, ki pokriva področje vodooskrbe, je:  Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja,  Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili, Zakon o varstvu pred požarom in Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pravilnik o pitni vodi (U. l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 25/200, in Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (U.l. RS št. 35/2006, 41/2008, 28/2011)

Zakonodaja tudi sankcionira nepravilnosti, nedoslednosti in druge pomanjkljivosti pri upravljanju. Ravnanje in upravljanje s pitno vodo nadzorujeta zdravstvena in okoljska inšpekcija. Odgovornost pa ni zgolj na strani neposrednih upravljavcev, pač pa tudi na strani odgovornih in pooblaščenih oseb v lokalnih skupnostih in drugih subjektih javnega in civilnega prava. Ker je na tem področju zelo veliko nejasnosti in s tem veliko napak in pomanjkljivosti, je zelo dobrodošel brezplačen seminar za vse, ki želijo in ki morajo svojo vlogo pri upravljanju s pitno vodo izvrševati strokovno neoporečno, ter za vse, ki se zavedajo svoje odgovornosti pri tem poslanstvu.

Seminar je predvsem namenjen strokovnim in odgovornim delavcem, kot so: predstavniki občin ali drugih lokalnih skupnosti, predstavniki lokalnih ali vaških skupnosti, ki skrbijo za pitno vodo, predstavniki komunalnih in drugih javnih podjetij, predstavniki raznih tovarn in drugih objektov, ki imajo svoj vodovodni sistem, kot so hoteli, kmečki turizmi, bolnišnice in podobno, ter vsem, ki jih problematika zdrave pitne vode zanima in se z njo ukvarjajo: politične stranke, društva in združenja, civilne pobude in nevladne organizacije, itd.

 

Ključne točke

  • seminarji za občinske uradnike
  • delavnice za občinske uradnike
  • posveti za občinske uradnike

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja izobraževanje.
4 - 1 =