Nov vir sredstev za občinski proračun

datum: 17.09.2010

kategorija: izobraževanje

Seznanite se z Uredba o okoljski dajatvi zaradi odlaganja odpadkov, ki je pričela veljati 4. 9. 2010. Z novim načinom obračunavanja se bo pričelo 1. 11. 2010. Uredba v prehodnih in končnih določbah določa tudi postopek odmere okoljske dajatve za leto 2009 in za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 10. 2010. Dajatve iz tega naslova so prihodek občine.

Uredba o okoljski dajatvi zaradi odlaganja odpadkov je pričela veljati 4. 9. 2010, dan po objavi v UL RS 70/10. Z novim načinom obračunavanja se bo pričelo 1. 11. 2010. Uredba v prehodnih in končnih določbah določa tudi postopek odmere okoljske dajatve za leto 2009 in za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 10. 2010 (odmero za to obdobje vrši Agencija RS za okolje).  

 

7. člen, alineja 2 pravi: »Okoljska… je prihodek proračuna občine, kjer povzročitelji odpadkov prepuščajo ali oddajajo odpadke izvajalcu obvezne občinske gospodarske službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

 

Gre torej za (nov) vir občinskih proračunov in verjetno ni občine, ki ne bi želela iz tega naslova dobiti sredstev. Seveda pa je za to treba poznati celotno uredbo in širši vsebinski sklop, v katerega sodi, torej ravnanje z odpadki in okoljske dajatve na splošno. Koristno je pridobiti si sistematično urejene informacije in celovit vpogled v sistem okoljskih dajatev, za kar je najprimernejša oblika seminar, najsi bo za posamezne strokovne sodelavce iz različnih občin, še bolje pa je, da si zagotovite posebej naročeno izobraževanje, v katerega se lahko vključijo:

udeleženci iz strokovnih služb občine, udeleženci iz komunalnih in drugih javnih podjetij, katerih dejavnost se veže na ravnanja z odpadki, strokovni in odgovorni delavci ter predstavniki gospodarskih družb v občini, ki s svojo dejavnostjo obremenjujejo okolje, strokovni in odgovorni delavci ter predstavniki gospodarskih družb v občini, ki z odpadki poslujejo.

Tako lahko občina zagotovi poleg visoke stopnje ozaveščenosti na področju varovanja okolja, tudi visok strokovni nivo ravnanja z odpadki ter seveda finančne koristi za svoj proračun.

Ključne točke

  • seminarji za občinske uradnike
  • delavnice za občinske uradnike
  • posveti za občinske uradnike

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja izobraževanje.
7 + 0 =