VOLITVE IN NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV

datum: 19.08.2010

kategorija: izobraževanje

Volitve najpogosteje pomenijo prevetritev lokalnih uprav in njihovih delovanj. Nove kadrovske in/ali politične usmeritve vplivajo na prednostni vrstni red vsebin dejavnosti ali ciljev, naj pa ne bi bistveno vplivale na investicije v načrtovanju, v fazah priprav ali celo v teku. Še posebej, če je zanje predvideno tudi sofinanciranje države.
Zato je koristno, da vsi sodelujoči pri investicijskih projektih ne glede na izid volitev delujejo strokovno neoporečno in svojo strokovnost še nadgrajujejo v strokovnih delavnicah in/ali na medsebojnih delovnih srečanjih.

Letošnje volitve bodo potekale v senci (ali v luči?) varčevalnih ukrepov na vseh nivojih delovanja države. Ali bodo zato stroški kampanj ali stroški volitev na sploh kaj manjši, bomo videli po analizah in poročilih. Pričakovati je, da bodo, saj imajo tudi vsi siceršnji financerji volitev precej bolj plitev žep, kot pred štirimi leti. Ampak to ni tema tega prispevka.

 

Na volitve se ne ozirajo urniki poteka mnogih investicij, ki se v občinah začenjajo in zaključujejo glede na njihovo naravo, strokovno osnovo, vire financiranja in še marsičesa. Še najmanj ali skoraj nič pa se ne ozirajo na mandate, čeravno je pogosto videti ravno obratno. A gledano s popolnoma strokovnega in prav nič političnega zornega kota, imajo projekti pač svoj življenjski ritem.

 

Skladno s tem ritmom delujejo tudi vsi ključni strokovnjaki, ki posamezen projekt načrtujejo in vodijo. Pripravljajo nove projekte in ti se rojevajo, nastajajo investicijske dokumentacije, strokovnjaki analizirajo vire financiranja, med drugim tudi državni proračun, kjer utegnejo biti tudi sredstva za njihove projekte. Postopki so dolgotrajni, zapleteni in mnogokrat vnaprej ne zagotavljajo uspeha. Pa vendar: možnosti za financiranje občinskih projektov iz državnega proračuna so tolikanj večje, kolikor bolje, natančneje, bolj strokovno in bolj utemeljeno je pripravljena vsa investicijska dokumentacija. To pa so znanja in spretnosti, ki naj bi jih ključne osebe nenehno dopolnjevale in izpopolnjevale. Te ključne osebe pa so: strokovni delavce pri pripravi in obravnavi investicijske dokumentacije za občinske projekte,  predlagatelji investicijskih projektov za uvrstitev v Načrt razvojnih programov, vodje in člani občinskih svetov, ki odločajo o investicijah, strokovni sodelavci finančnih služb občin, strokovni sodelavci območnih in občinskih razvojnih agencij, strokovnjaki, ki sodelujejo pri izvajanju investicij in še nekateri drugi.

 

Vsi ti lahko svoja znanja dopolnijo in nadgradijo v posebnih delavnicah, katerih prednost je tudi v tem, da se na njih srečajo s kolegicami in kolegi iz drugih občin, ki imajo sorodne probleme, ali – še bolje – izkušnje z reševanjem vprašanj in dilem, ki so jih že rešili, nekatere pa še tarejo. Takšno druženje, morda ob delovnem kosilu, je največja dodana vrednost izobraževanju, kot ga opredeljuje strokovni program delavnice.

 

Ključne točke

  • seminarji za občinske uradnike
  • delavnice za občinske uradnike
  • posveti za občinske uradnike

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja izobraževanje.
3 - 6 =