USPOSABLJANJE ZA PRIPRAVO PROJEKTOV

datum: 17.06.2010

kategorija: izobraževanje

V Ljubljani je bila v četrtek, 10. junija 2010 delavnica - usposabljanje za pripravo projektov za sofinanciranje iz sredstev državnega proračuna. Zasnova je bila v simulaciji postopkov od načrtovanja projektov v NRP, do spremljanja doseganja zastavljenih ciljev – poročila o učinkih projekta. Po mnenju večine udeležencev je delavnica zelo uspela, izrazili pa so željo, da bi bilo tovrstnih izobraževanj več.

Načrtovanje projekta, za katerega realizacijo so potrebna tudi proračunska sredstva, je strokovno in organizacijsko kompleksno in zelo zahtevno delo. Pomembno je ustrezno opredeliti podlage za uvrstitev nekega novega projekta oziroma spremembe obstoječega projekta v proračunski okvir, razen tega pa je potrebno izdelati niz investicijskih dokumentov ter natančno izpolniti predpisane obrazce. Brezhibno pripravljeni projekti so posledično primerno uvrščeni v proračunske okvire za sofinanciranje. V Ljubljani je bila v četrtek 10. junija 2010 delavnica pod strokovnim vodstvom Brede Zaletel in mag. Milojke Burkeljca z Ministrstva RS za finance, Sektor za investicije, Direktorat za proračun. Udeležence sta sistematično in korakoma vodili od pripravljene dokumentacije za projekt preko spremljanja njegove izvedbe do končnega izdelka. Udeleženci so imeli na voljo poleg temeljnega pisnega gradiva tudi delovne liste in predloge, ki so jih uporabljali pri simulaciji projekta pod strokovnim vodstvom moderatoric, prejeli pa so tudi posebno zgoščenko z zbrano vso področno in relevantno zakonodajo, z obrazci, uredbami in drugimi dokumenti, ki jih pri takšnem delu potrebujejo. Po mnenju večine udeležencev je delavnica zelo uspela, izrazili pa so željo, da bi bilo tovrstnih izobraževanj več. Zato se organizator že dogovarja za jesenske delavnice, o čemer boste na teh spletnih straneh pravočasno obveščeni.

Ključne točke

  • seminarji za občinske uradnike
  • delavnice za občinske uradnike
  • posveti za občinske uradnike

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja izobraževanje.
6 + 6 =