PRIHODEK OBČINSKEGA PRORAČUNA IZ OKOLJSKE DAJATVE

datum: 03.06.2010

kategorija: izobraževanje

Sredstva, zbrana z okoljsko dajatvijo zaradi odvajanja odpadnih vod, se stekajo v proračun občine. Vsi zavezanci po ZVO za plačevanje okoljskih dajatev se lahko o svojih obveznostih in tudi pravicah seznanijo med drugim tudi na posebej pripravljenih izobraževalnih srečanjih, kjer pa so poleg gospodarstvenikov udeleženci iz občinskih struktur še posebej dobrodošli.

Sredstva, zbrana z okoljsko dajatvijo zaradi odvajanja odpadnih vod, se stekajo v proračun občine. Plačevanje okoljskih dajatve je obveznost vseh pravnih subjektov, ki s svojim delovanjem kakorkoli obremenjujejo okolje. Tako so predpisane dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida; za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin; za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum; zaradi nastajanja odpadne embalaže; za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme; za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin; za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Seveda je proračunski prihodek iz dajatve zelo dobrodošel, vendar naj bi to ne bil edini razlog za zanimanje občin za dejavnosti, ki kakorkoli obremenjujejo okolje. Skrb ustreznih organov občine je, da poznajo Zakon o varstvu okolja, bistvo uredb, ki določajo plačevanje okoljskih dajatev, in seveda da poznajo subjekte ter njihove dejavnosti, ki na občinskem ozemlju obremenjuje okolje.   Vsi zavezanci se lahko o svojih obveznostih in tudi pravicah seznanijo med drugim tudi na posebej pripravljenih izobraževalnih srečanjih, kjer pa so udeleženci iz občinskih struktur še posebej dobrodošli. Takšni izobraževalni programi namreč sistematično in po sklopih obravnavajo strokovna, organizacijska in izvedbena ozadja posameznih dajatev, kar pomeni, da lahko tudi udeleženci iz občin dobijo celovit pregled nad dejavnostmi ter obveznostmi zavezancev.

Ključne točke

  • seminarji za občinske uradnike
  • delavnice za občinske uradnike
  • posveti za občinske uradnike

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja izobraževanje.
9 + 5 =