NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV

datum: 06.05.2010

kategorija: izobraževanje

Občine načrtujejo svoje projekte, pri katerih je potrebno finančno sodelovanje države, in tako sprejeti projekti predstavljajo sestavni del načrtov razvojnih programov (NRP). Pri tem je izrednega pomena natančna priprava in strokovno neoporečna obravnava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP).

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV IN

PRIPRAVA INVESTICIJSKIH PROJEKTOV V OBČINI

 

Slovenski regionalno razvojni sklad ima trenutno odprta dva javna razpisa:

  1. Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture in
  2. Javni razpis za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja in projektov na področju kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti .

Oba razpisa sta bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, prvi 2.4.2010 in drugi, 23.4.2010. Oba razpisa s celotno razpisno dokumentacijo sta tudi objavljena na spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si ali http://www.rdf-sklad.si/razpisi.html .

Ob tej novici ni odveč nekaj besed o zahtevnosti priprave in izvedbe investicijskih programov:

Občine načrtujejo svoje projekte, pri katerih je potrebno finančno sodelovanje države, in tako sprejeti projekti predstavljajo sestavni del načrtov razvojnih programov (NRP). Pri tem je izrednega pomena natančna priprava in strokovno neoporečna obravnava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP).

Prav tako so pomembni postopki odločanja o investicijah in sprejemanja programov. Gospodarno in po strokovnih principih projektnega vodenja je potrebno tudi spremljati izvajanje projektov, ustreznim nadzornim organom poročati o izvajanju ter pravočasno in ustrezno ukrepati ob morebitnih spremembah.

Celovita priprava projektov je torej multidisciplinarna aktivnost, kjer morajo imeti sodelujoči poleg svoje osnovne strokovne usposobljenosti tudi splošen a dovolj natančen vpogled v celovitost problematike, kar zahteva nenehno sprotno izpopolnjevanje in usposabljanje. Nekatera takšna usposabljanja bodo predvidoma: 3. junija 2010 v Mariboru, 9. junija 2010 v Čatežu ob Savi in 10. junija 2010 v Ljubljani.

Ključne točke

  • seminarji za občinske uradnike
  • delavnice za občinske uradnike
  • posveti za občinske uradnike

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja izobraževanje.
3 - 8 =