Superračunalniške simulacije za spremljanje klimatskih sprememb

datum: 07.05.2012

kategorija: informacijske tehnologije

V današnjih časih mnogokrat zaskrbljeno spremljamo ekstremne vremenske pojave in naravne nesreče. Ti so vse pogostejši tudi pri nas in se ne dogajajo le na drugem koncu sveta, kot je to bilo včasih. Ali lahko kaj od tega tudi predvidimo? Si lahko pomagamo s sodobno tehnologijo, da napovemo prihodnje dogodke na podlagi izkušenj iz preteklosti?

Klimatologi v sodelovanju z drugimi znanstveniki študirajo različne vplive in učinke na naše okolje. S sodobnimi superračunalniki si lahko občutno pomagajo. Z zapletenimi računalniškimi modeli izvajajo simulacije, ki prikažejo možne klimatske spremembe v našem lokalnem okolju (po posameznih celinah) za več let vnaprej. S sestavljanjem lokalnih modelov raziskovalci spremljajo tudi globalno klimo na planetu. Tako lahko s superračunalniki poleg vremena v krajšem obdobju napovedujejo tudi dolgoročne klimatske spremembe glede na znane izmerjene podatke preteklosti.

V mednarodnem središču za teoretično fiziko Abdus Salam ICTP v Trstu so pred kratkim razvili novo verzijo paketa za simulacije klimatskih sprememb RegCM4. Te dni (med 7. in 18. majem 2012) poteka v ICTP mednarodna konferenca z naslovom 6th Workshop on the Theory & Use of Regional Climate Models, ki je namenjena uporabnikom paketa RegCM, znanstvenikom in podiplomskim študentom s področij atmosferske fizike, dinamike atmosfere, klimatologije, oceanografije, fizike in matematike. Letošnja konferenca se osredotoča na velik pomen povezanosti različnih komponent v lokalnem klimatskem sistemu in njihov vpliv na klimatske spremembe. Zato se sodobni simulacijski paketi za klimatsko modeliranje (kot je tudi RegCM) razvijajo v smeri upoštevanja vpliva oceanov, kemijskih lastnosti zraka in biosfere.

ICTP-jev lokalni klimatski model RegCM je prvi računalniški model, ki je namenjen dolgoročnim klimatskim simulacijam na omejenem območju (kot je posamezna celina). Razvil se je iz prve verzije v poznih osemdesetih letih 20. stoletja, kmalu po koncu letošnje konference pa lahko pričakujemo izid nove verzije 4.3, ki nastaja v skupini glavnega razvijalca Graziana Giulianija. Model, ki se z leti neprestano razvija in raste, je bil v zadnjem času precej posodobljen, da lahko zadosti potrebam uporabnikov kot tudi izkoristi izjemne prednosti, ki jih nudi visoko zmogljivo računalništvo.

Ključne točke

  • IT svetovanje
  • spletna pojavnost
  • e-partecipacija
  • e-poslovanje

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja it.
2 - 9 =