AGORA – prostor za druženje in komunikacijo v sodobnih polisih

datum: 15.04.2010

kategorija: informacijske tehnologije

Projekt AGORA - Koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni poteka v sklopu programa spodbujanja raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010; sofinancirata ga Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo ter Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj.

Cilj projekta je raziskati možnosti in razviti koncepte za celovito vključevanje občanov v odločevalske procese na lokalni ravni preko različnih sodobnih komunikacijskih kanalov.

Prva faza projekta AGORA – projektne aktivnosti potekajo že od julija 2009 – je zajemala analizo stopnje informatizacije slovenskih občin  s stališča pripravljenosti na učinkovito e-participacijo občanov, ter analizo vključevanja ranljivih skupin v tovrstne procese na področju EU. Občine, ki so bile zajete v prvi del analize, bodo po zaključku projekta imele dostop do rezultatov ter do konceptov, ki jih bomo razvili tekom projekta.

Na osnovi opravljene analize bo projektna skupina razvila koncepte inovativnih načinov e-participacije, vključno z metodologijo za spodbujanje zainteresiranosti občanov za sodelovanje, ob posebnem poudarku na vključevanju in motiviranju ranljivih skupin.

Na tehnološkem področju bomo v sklopu projekta oblikovali načrt občinskega družbenega spleta, ki bo omogočal dvosmerno komunikacijo med občino in občani ter povezovanje z obstoječimi (SMS, digitalna televizija, itd.) in prihajajočimi komunikacijskimi tehnologijami.

Ključne točke

  • IT svetovanje
  • spletna pojavnost
  • e-partecipacija
  • e-poslovanje

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja it.
4 - 9 =