IT

Za uspešno uvedbo informatizacije je v začetni fazi potrebno predvsem zanesljiva analiza in svetovanje s področje informacijskih tehnologij.

Storitve analize in svetovanja s področja informacijskih tehnologij so pogosto del – običajno uvod - obširnejših projektov, lahko pa predstavljajo samostojen projekt. Analiza in svetovanje se nanašata predvsem na razne oblike spletnega delovanja, prisotnosti na spletu, oblikovanja novih pristopov k nudenju storitev preko spleta, ipd.

Pri ustanovah javne uprave so storitve analize in svetovanja povezane z zagotavljanjem univerzalne dostopnosti spletnih vsebin, pospeševanju e-vključevanja, zniževanju digitane ločnice ipd.

Svetovanje poteka na več področjih, med najpomembnejša pa sodijo:

 • analiza spletne pojavnosti;
 • svetovanje pri načrtovanju spletne pojavnosti;
 • načrtovanje spletnih storitev;
 • pozicioniranje na svetovnem spletu;
 • svetovanje in pomoč pri pripravi vsebin;
 • e-partecipacija, e-storitve za upravo;
 • moderiranje forumov;
 • umestitev na iskalnike;
 • e-poslovanje v javni upravi.

Po uspešno izvedenem svetovanju ima občina pripravljene smernice za pričetek izvajanje posameznega IT projekta.

Aktualno

 • 07.05.2012 Superračunalniške simulacije za spremljanje klimatskih sprememb

  V današnjih časih mnogokrat zaskrbljeno spremljamo ekstremne vremenske pojave in naravne nesreče. Ti so vse pogostejši tudi pri nas in se ne dogajajo le na drugem koncu sveta, kot je to bilo včasih. Ali lahko kaj od tega tudi predvidimo? Si lahko pomagamo s sodobno tehnologijo, da napovemo prihodnje dogodke na podlagi izkušenj iz preteklosti?

 • 15.04.2010 AGORA – prostor za druženje in komunikacijo v sodobnih polisih

  Projekt AGORA - Koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni poteka v sklopu programa spodbujanja raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010; sofinancirata ga Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo ter Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je občinski družbeni splet?

Občinski družbeni splet omogoča dvosmerno komunikacijo med občino in občani ter povezovanje z obstoječimi (SMS, digitalna televizija, itd.) in prihajajočimi komunikacijskimi tehnologijami.

Ključne točke

 • IT svetovanje
 • spletna pojavnost
 • e-partecipacija
 • e-poslovanje

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja it.
1 - 9 =