Splošni podatki o financah in davkih

Davčni in finančni vidiki delovanja občin ter izvajanja razvojnih, predvsem infrastrukturnih projektov, so eden ključnih dejavnikov odločanja o razvoju lokalnih  skupnosti.

Poznavanje povezanosti davčnih in finančnih vidikov posameznega projekta ter njegova obravnava z vidika davka na dodano vrednost, je potrebno vse od faze načrtovanja projekta naprej. Aktivna obravnava se ne zaključi s predajo objekta/izdelka, pač pa se nadaljuje skozi  njegovo celotno življenjsko dobo.

Pri vsakem kompleksnejšem razvojnem projektu, ki ga financira lokalna skupnost, je zaradi zgoraj navedenega smiselno razmišljati o naslednjih vidikih:

1.      Ali je projekt namenjen opravljanju oblastne ali servisne funkcije lokalne skupnosti?;

2.      Kako odločitev, da bo projekt namenjen  tudi opravljanju ekonomske dejavnosti lokalne skupnosti vpliva na finančne projekcije in  analize, ki se izvajajo v fazi  priprave projekta (CBA, IP)?;

3.      Kako pripraviti ustrezen načrt uporabe, ki bo omogočal finančno učinkovitost projekta, obenem pa bo z vidika administriranja projekta in bodoče računovodske obravnave dovolj praktičen?;

4.      Kako ustrezno pripraviti javne razpise, da bodo izbrani izvajalci zavezani k ustreznemu poročanju naročniku, kar je predpogoj za razmejevanje projekta na del, ki je namenjen opravljanju ekonomske dejavnosti lokalne skupnosti, ter za poročanje državnim organom?.

Ključne točke

  • priprava investicijskih projektov
  • pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev
  • reševanje pravnih vprašanj

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja finančnega svetovanja.
7 - 1 =