Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije

datum: 27.02.2012

kategorija: finance in davki

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (v nadaljevanju PZPE) je ena izmed možnosti energetske sanacije javnih objektov ter zniževanja stroškov energije.

Javnemu subjektu omogoča znižanje stroškov energije ter kvalitetne energetske storitve brez investiranja lastnega kapitala. Izvajalec, kot zunanje podjetje (tako imenovana ESCO podjetja – »Energy Service Company«), za javni subjekt izvede načrtovanje, financiranje in izvedbo investicije. Izvajalec si vložena sredstva povrne v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov energije.

PZPE združuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih njene rabe v stavbah. Storitve izvajalca lahko pri tem obsegajo tako ukrepe za večjo učinkovitost oskrbe z energijo, kot tudi ukrepe za znižanje porabe končne energije. PZPE je namenjeno gospodarskemu izkoriščanju potencialov za varčevanje z energijo z vidika njene porabe in stroškov. S pomočjo PZPE se lahko brez lastnega kapitalskega vložka doseže takojšnje in dolgoročno znižanje tekočih obratovalnih stroškov porabe energije.

Model PZPE se uporablja tam, kjer porabniki energije ne razpolagajo z dovolj lastnih sredstev za financiranje naložb v nove ali izboljšane energetske sisteme ali za zagotavljanje skladnosti delovanja z ustrezno regulativo. Storitev izvajalca obsega ukrepe za znižanje porabe energije. Model je uporaben pri energetski sanaciji objektov, zamenjavi razsvetljav z varčnejšo, zagotavljanju dogovorjene temperature in osvetlitve objektov ipd.

Glede na strategijo varčevanja z energijo posameznega javnega partnerja lahko izvajalec izvede posamezen ukrep ali paket ukrepov, lahko pa se odloči tudi za izrabo celotnega razpoložljivega potenciala za varčevanje z energijo. Zadnje sicer običajno zahteva veliko vlaganja in je pogosto izvedljivo samo v primeru, kadar javni partner gospodarjenje z energijo v celoti prepusti strokovno usposobljenemu in finančno močnemu ponudniku energetskih storitev. Izvajalec načeloma predlaga in izvaja samo tiste ukrepe, ki so v zadostni meri ekonomsko upravičeni, izvedba manj donosnih ukrepov pa je običajno mogoča samo takrat, kadar naročnik del nastalih investicijskih stroškov krije z lastnimi sredstvi.

Pri PZPE prevzame izvajalec načrtovanje, financiranje in izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, vložena sredstva pa se mu povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov energije. Temelj pogodbenega razmerja med javnim partnerjem in izvajalcem je obsežna pogodba, ki opredeljuje določila, kot so doba trajanja pogodbe (običajno od 5 do 15 let), osnova stroškov za energijo, zagotovljen prihranek stroškov energije in njegova porazdelitev med pogodbenikoma. Po preteku pogodbe pripada javnemu partnerju celoten znesek privarčevanih stroškov za energijo, ponovno pa mora prevzeti stroške obratovanja in vzdrževanja naprav.

Prednosti PZPE so, da strokovno znanje izvajalca omogoča doseganje velikega in zagotovljenega zmanjšanja stroškov energije v času trajanja projekta, ob ugodni spodbudi pa pogosto tudi doseganje dodatnega prihranka. Tveganje in odgovornost za zmanjšanje porabe in s tem stroškov energije se v celoti prenese na izvajalca.

Način povračila naložbe je v obliki plačila izvajalcu v obliki deleža pri doseženem zmanjšanju stroškov energije in obratovalnih stroškov.

 

Mojca Havliček

Eudace d.o.o.

www.eudace.eu

Ključne točke

  • priprava investicijskih projektov
  • pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev
  • reševanje pravnih vprašanj

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja finančnega svetovanja.
8 + 6 =