Najavljene spremembe cen komunalnih storitev

datum: 27.08.2010

kategorija: finance in davki

Vlada RS je do sprejetja uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev zamrznila najvišje cene komunalnih storitev.

Ključne točke

  • priprava investicijskih projektov
  • pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev
  • reševanje pravnih vprašanj

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja finančnega svetovanja.
2 - 7 =