En.management 010

datum: 27.10.2010

kategorija: ekologija in energetska učinkovitost javnih zgradb

Ljubljana, GZS, 13. oktober 2010
Energija je dobrina, ki je ni v izobilju, njena poraba pa v Sloveniji in povsod po svetu strmo narašča. Nenadzorovana raba energije povzroča negativne učinke na okolje in gospodarstvo, zato je nujno uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov (OVE), pomemben korak pri tem pa je merjenje in analiza porabe ter iskanje tehnoloških rešitev in izboljšav za izboljšanje stanja.

Da bi spodbudili učinkovito rabo energije v slovenskih industriji in stavbah, je Energetika.NET 13. oktobra 2010 že peto leto zapored organizirala srečanje energetskih menedžerjev. Seminar En.management 010, ki se je prej imenoval Učinkovito z energijo, je tudi tokrat podal vpogled v najsodobnejše rešitve na področju upravljanja z energijo.

Blanka Kaker, vodja za sisteme ravnanja z okoljem na SIQ, je uvodoma spregovorila o energetskem standardu EN 16001, ki smo ga v Sloveniji sprejeli lani in govori o najboljših menedžerskih tehnikah, za upravljanje energije in rabo obnovljivih virov. Cilj standarda EN 16001 je organizacijam pomagati vzpostaviti sisteme in postopke za izboljšanje energetske učinkovitosti, posledica pa so manjši stroški za energijo in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Za dobre rezultate je ključno je spremljanje, merjene, preverjanje ter seveda usposobljen kader. Ker gre za relativno »mlad« standard, v Sloveniji še ni certificiranih organizacij.

Sašo Mozgan iz Lokalne energetske agencije KSSENA, je predstavil pomen energetske obnove javnih stavb. V občini Velenje, kjer KSSENA skrbi za zmanjšanje porabe energije v javnih zgradbah, pridobiva nepovratna sredstva ter uvaja pilotne in demonstracijske projekte, so doslej med drugim izvedli 56 energetskih pregledov zgradb, v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, ki so v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti ipd., pa so uvedli energetsko knjigovodstvo (kar zahteva tudi Energetski zakon), ki zajema podatke o vrstah, cenah in količini porabljene energije.

Tudi v Sloveniji premoremo veliko znanja, izkušenj in primerov dobre prakse, implementacija ukrepov pa ponuja še veliko prostora. Kako uspešni smo na področju energetske učinkovitosti so na seminarju En.management 010  na praktičnih primerih predstavili strokovnjaki in predstavniki iz gospodarstva, opozorili pa so tudi na pomanjkljivosti in priložnosti, ki jih področje odpira.

Kot poudarja Primož Markovič iz Philips Slovenija, je razsvetljava ogromen porabnik električne energij. V evropskem merilu namreč porabi 19 odstotkov proizvedene električne energije, pri tem pa je kar 75 odstotkov razsvetljave energijsko neučinkovite. Glavni razlog je relativno zastarela tehnologija nameščene razsvetljave, ki pa je bila zadnjih nekaj let deležna ogromnega napredka. Kot pravi Markovič so danes z uporabo visoko učinkovite razsvetljave in uveljavljanjem regulacije možni ogromni prihranki električne energije, tudi do 80 odstotkov. Vzporedno z željo po najvišjih možnih prihrankih pa po njegovih besedah ne smemo zanemariti kakovosti svetlobe - manjše bleščanje in dobra reprodukcija barv.

Gregor Cvet iz Komunalnega podjetja Velenje je predstavil pilotni projekt daljinskega hlajenja v Velenju, ki je eden prvih tovrstnih sistemov v Sloveniji. Z njim trenutno hladijo mestno občino in avtobusno postajo, načrtovana pa je tudi priključitev sodišča, kulturnega doma in galerije. Med prednostmi absorpcijskega daljinskega hlajenja je Gregor Cvet med drugim navedel najmanj 15 odstotkov nižjo ceno in posledično nižje letne stroške za oskrbo s hladilno energijo v primerjavi z elektro-kompresorskimi hladilnimi agregati.

Popoldanski del dogodka so popestrili predstavniki industrije, ki so udeležencem predstavili najsodobnejše rešitve na področju upravljanja z energijo v industriji in stavbah. Nejc Frumen iz podjetja Klimahit je spregovoril o možnostih hlajenja z v svetu že precej uveljavljenim sistemom »banke ledu«, ki se pri nas šele uveljavlja. Mag. Simona Pogorevc iz Gorenja je predstavila sončne elektrarne na ključ, mag. Gorazd Bregar iz HPE pa je spregovoril na temo »Servisna pogodba za varno obratovanje in ciljno spremljanje komprimiranega zraka«.

Ker je izmenjava mnenj in izkušenj ter pridobivanje novih idej in rešitev ključ do uspešnih prihodnjih projektov sedanjih in bodočih energetskih menedžerjev, se je uradni del seminarja En.management 010 končal z delavnico, namenjeno pridobitvi praktičnih znanj pri poslovanju, ki sta jo vodila mag. Boris Sučić iz CEU IJS ter Samo Lečnik iz podjetja Solvera Lynx, ki je tudi diplomant programa EUREM.

Kot je poudaril Boris Sučić, je cilj ukrepov na področju energetske učinkovitosti zmanjšanje specifičnih stroškov na izdelek, poleg odnosa do tehnologije pa igra v procesu izboljšanja učinkovitosti rabe energije ključno vlogo človeški faktor. Med ovirami za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije mag. Sučić navaja zanemarjenje stroškov za energijo, ki so sprejeti kot fiksni strošek, prav tako pa tudi strah pred spremembami, zanemarjenje tehnoloških izboljšav, nestimuliranje delavcev za uvajanje tehnoloških izboljšav in prepričanost, da se obstoječi sistem ne more izboljšati. Energetski menedžment pa pomeni stalen proces spremljanja rabe energije in spremljanja ukrepov energetske učinkovitosti ter vključuje organizacijo, izobražene in motivirane ljudi, analitičen postopek in know-how ter informacijsko infrastrukturo. Rezultat vseh teh aktivnosti omogoča izboljšanje energetske učinkovitosti, pojasnjuje Sućič, ki poudarja, da brez energetskega menedžmenta ne smemo v program energetske učinkovitosti.

Seminarju je popoldne sledilo še prvo alumni srečanjee diplomantov programa za evropskega energetskega menedžerja EUREM, ki ga v Sloveniji izvaja Center za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan. Tradicionalno srečanje tako postaja pomembna platforma za pridobivanje novih informacij in izmenjavo mnenj ter priložnost za mreženje, pridobivanje novih idej in rešitev za implementacijo energetskega menedžmenta.

Udeleženci med delavnico o spremljanju energetskih kazalnikov   Udeleženci seminarja En.management med izmenjavo mnenj in izkušenj

 

 

Ključne točke

  • učinkovita raba energije
  • obnovljivi viri energije
  • zmanjšanje stroškov za energijo za javne objekte
  • zmanjšanje obremenjevanja okolja

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja ekologija in energetska učinkovitost.
0 - 9 =