En.občina 010 Natečaj za energetsko najbolj učinkovito slovensko občino

datum: 16.08.2010

kategorija: ekologija in energetska učinkovitost javnih zgradb

Trajnostno ravnanje z okoljem in energijo postaja pravi trend, saj zagotavlja konkurenčnost industrije, uravnotežen gospodarski razvoj, večjo zanesljivost oskrbe z energijo ter izpolnjevanje zahtevnih ciljev EU. Na področju izboljševanja učinkovite rabe energije (URE) ter uvajanja obnovljivih virov energije (OVE) posamezniki in podjetja pripravljajo in izvajajo veliko projektov, njihovega pomena pa se vse bolj zavedajo tudi občine.

 

Z željo, da bi preverili trenutno stanje in predstavili že izvedene projekte na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) v slovenskih občinah, osvetlili težave, s katerimi se srečujejo investitorji, povezali potencialne ponudnike opreme, investitorje in uporabnike ter s tem občine spodbudili k aktivnejšemu izvajanju projektov URE in OVE, je portal Energetika.NET pripravil natečaj za energetsko najbolj učinkovito občino z imenom En.občina.

Projekt En.občina 010 se je z izidom razpisa začel 28. junija in je namenjen je slovenskim občinam, ki  se zavedajo pomena in potenciala energetsko učinkovitega ravnanja in v tem vidijo priložnost za zmanjšanje stroškov za energente, nove poslovne priložnosti in izboljšanje življenjskega standarda občanov, pa tudi lokalnim energetskim agencijam in podjetjem, ki v sodelovanju z občinami ali energetskimi agencijami pripravljajo projekte na tem področju.

Namen natečaja je slovenske občine spodbuditi k aktivnejšemu izvajanju projektov na področju URE in OVE, osnova za oblikovanje meril za izbor in ocenjevanje energetsko najbolj učinkovite občine pa je Lokalni energetski koncept (LEK), ki ga morajo do leta 2012 pripraviti vse občine. Prijavljene primere dobre prakse slovenskih občin bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki s področja URE in OVE: predsednik komisije mag. Jure Leben, Služba vlade RS za podnebne spremembe, predsednik, dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK, Aleš Šaver, Eco Consulting, prof. dr. Andrej Predin, Fakulteta za energetiko, mag. Boris Sučić, IJS CEU in predstavnik organizatorja Tatjana Šeneker, Energetika.NET. 

Prijavitelji bodo razdeljeni v tri skupine glede na velikost občine, iz katere izhajajo: majhne z manj kot 5.000 prebivalcev, srednje z več kot 5.000 prebivalcev ter mestne občine, ocenjevanje pa bo potekalo na naslednjih področjih: javni sektor (kamor spadajo javne stavbe (občinske stavbe, šole, domovi za starejše, zdravstveni domovi, …), javna razsvetljava in javni promet), stanovanja, podjetja – industrija in storitve, daljinsko ogrevanje, energetska izraba odpadkov, trajnostne rešitve v prometu ter osveščanje, izobraževanje in informiranje. Izhodišče za ocenjevanje bo analiza rabe in stanje porabe v letih 2008 in 2009 v primerjavi s sedanjim stanjem ter ambicioznost zastavljenih aktivnosti in vplivi načrtovanih in izvedenih projektov na okolje.

Razpis En.občina 010 bo odprt do 25. avgusta, sredi septembra pa bo v okviru celodnevnega izobraževalnega dogodka tudi svečana podelitev prve nagrade za energetsko najbolj učinkovito slovensko občino.

Prijavni obrazec

Kontakt:

Tatjana Šeneker
vodja dogodkov
t: 01/ 40 12 866
e:

Energetika.NET, časnik o energetiki

Ključne točke

  • učinkovita raba energije
  • obnovljivi viri energije
  • zmanjšanje stroškov za energijo za javne objekte
  • zmanjšanje obremenjevanja okolja

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja ekologija in energetska učinkovitost.
4 - 3 =