Novi ortofoto posnetki

datum: 01.12.2009

kategorija: geografski informacijski sistemi

Geodetska uprava RS je izdala set obnovoljenih ortofoto posnetkih za J Slovenijo.

Dosegljivi so na spletnem naslovu: http://e-prostor.gov.si/index.php?id=700