Novice iz občin

Javno naročilo Nakup potrebne opreme in pripomočkov za izvedbo vaj in usposabljanj v okviru strateškega projekta CROSSIT SAFER

Datum: 01.08.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Javna naročila

Javno naročilo Nakup potrebne opreme in pripomočkov za izvedbo vaj in usposabljanj v okviru strateškega projekta CROSSIT SAFER je objavljena na portalu javnih naročil pod št. JN005490/2019-W01 , z dne 1. 8. 2019.

Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, splošni cilj je izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja, prednostna os 4.

Rok za oddajo ponudbe je do 23. 8. 2019, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN .

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 16. 8. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

ESPD

Obrazci Word