Finance in davki

Davčni in finančni vidiki delovanja občin ter izvajanja razvojnih, predvsem infrastrukturnih projektov, so eden ključnih dejavnikov odločanja o razvoju lokalnih  skupnosti.

Aktualno

  • 24.04.2012 Uredba o zelenem javnem naročanju in njene spremembe

    Vlada je konec lanskega leta objavila Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki je začela veljati sredi marca letošnjega leta. Ne glede na to Uredbo očitno čakajo dinamične spremembe, saj je Vlada do aprila Uredbo že dvakrat dopolnila.

  • 27.02.2012 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije

    Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (v nadaljevanju PZPE) je ena izmed možnosti energetske sanacije javnih objektov ter zniževanja stroškov energije.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj so prednosti uvajanja sistemov vodenja (ISO standardi) v delovanje občinskih uprav?

Občine izvajajo oblastne in servisne funkcije. Posebej pri slednjih se narava delovanja občin približuje delovanj poslovnih subjektov, saj občine nastopajo v funkciji investitorjev. Učinkovito obvladovanje poslovnih procesov s katerimi se pri tem srečujejo pomeni na eni strani večje zaupanje odjemalcev, investitorjev, javnosti… na drugi strani pa pomeni osnovo za učinkovito vodenje projektov, obvladovaje stroškov in vpeljavo sistema izboljšav.

Ali se mehanizem obrnjene davčne obveznosti uporablja pri oproščenih dejavnostih?

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) v 42. členu določa, da so posamezne dejavnosti, ki so v javnem interesu (zdravstvena oskrba, socialno varstvena oskrba, storitev varstva otrok in mladostnikov, šolsko izobraževanje) oproščene DDV.

Mehanizem obrnjene davčne obveznosti, ki ga določa 76. a člen ZDDV-1, se torej ne uporablja v primerih, ko občina opravlja storitve/dobavo blaga pri oproščenih dejavnostih, saj se občina pri tem ne šteje za davčnega zavezanca, ker ne opravlja ekonomske dejavnosti.

Kdaj je občina davčni zavezanec?

Definicija davčnega zavezanca se nanaša na vsako osebo, ki opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost v Republiki Sloveniji, ne glede na status oziroma organizacijsko obliko.

Organi lokalnih skupnosti, državni organi in organizacije ter druge osebe javnega prava se ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami. Pri opravljanju dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za davčne zavezance v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila znatno izkrivljanje konkurence.

Ključne točke

  • priprava investicijskih projektov
  • pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev
  • reševanje pravnih vprašanj

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja finančnega svetovanja.
4 - 2 =