Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

datum: 06.07.2010

kategorija: finance in davki

 

Z dnem 5.6.2010 je pričel veljati Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je dvignil veliko prahu med zaposlenimi v javnem sektorju, zaradi razširjenega kroga zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem.

Več o zakonu si lahko preberte na povezavi:

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO5523.html